Politica de Confidentialitate

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru compania noastra și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Compania romana S.C MADAZUG AROMATIC S.R.L. este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Datele companiei:

SC MADAZUG AROMATIC SRL

Adresa: Calugareni 76, ap. 2, Deva, HD, Romania

CUI: 39952803

Nr Reg Com: J20/1229/03.10.2018

Reprezentant autorizat: Madalina Zugravu

Unde vă stocăm datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră pot fi transmise și prelucrate doar în cadrul companiei noastre S.C MADAZUG AROMATIC S.R.L

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing . Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de mai jos.

Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Dreptul la acces:

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți utiliza secțiunea special creată pe site-ul www.mooma.ro

Dreptul la portabilitate:

Ori de câte ori S.C MADAZUG AROMATIC S.R.L. vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare:

Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.  Dacă aveți un cont pe site-ul www.mooma.ro puteți să vă editați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră. Dacă ați făcut cumpărături fără să creati un cont pe site-ul nostru și doriți să faceți o modificare, va trebui să ne contactați telephonic sau la adresa de email: teeforhappyspirits@gmail.com

Dreptul la ștergerea datelor:

Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de S.C MADAZUG AROMATIC S.R.L, cu excepția următoarelor situații:

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: 

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în MADAZUG AROMATIC. MADAZUG AROMATIC nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.

Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct:

Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

Vă puteți dezabona de la marketingul direct prin următoarele mijloace:

Dreptul la restricționarea prelucrării:

Aveți dreptul să solicitați ca MADAZUG AROMATIC să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

Cum vă puteți exercita drepturile?

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa www.mooma.ro

Responsabilul cu protecția datelor:

Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa www.mooma.ro, menționând “Protecția datelor cu caracter personal” în subiectul mesajului.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:

Dacă sunteți de părere că MADAZUG AROMATIC vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.

Actualizări ale Notificării de confidențialitate:

S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Politică de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Politici de confidențialitate prin e-mail.